Lidt om det sympatiske og parasympatiske nervesystem.

Når vi trækker vejret i brystkassen, eller endnu “værre” med toppen af lungerne, får vi dels ikke tømt affaldsstoffer ordentligt ud, ny luft ind,  men vi aktiverer også en masse muskler der ikke er hensigtsmæssige til dagligdags brug da de relaterer til stress.

Når folk har angstanfald, panik, svær stress, trækker de kun vejret i toppen af lungerne. Det giver en masse spænding i nakken, ryggen og bryst hvis de muskler er aktiveret hele tiden. Trækker vi til gengæld vejret med diaphragma/mellemgulvet, får vi bevæget og masseret de indre organer, aktiveret vagusnerven, samt tømt affaldsstoffer ud af kroppen. Lungerne er hovedorganet for udrensning i kroppen, og ånder vi ordentligt igennem, kan vi tømme op mod 1½ kg affaldsstoffer ud den vej dagligt! Det siges at 70% af alle affaldsstoffer i kroppen udskilles gennem lungerne. Så bare for det, er det enormt vigtigt at have frit åndedræt.

Det sympatiske nervesystem er altså aktivt når vi trækker vejret i toppen af lungerne. Når det er overaktivt får vi stress, trækker os sammen, altså er i kamp/flugt/frys funktionen. Er det sympatiske nervesystem tændt bombarderes kroppen med stresshormoner, kroppen kan ikke reparere sig selv, hukommelse hæmmes og en masse andre uheldige effekter. Trækker vi til gengæld vejret dybt og frit, “tænder” vi for det parasympatiske nervesystem. Så begynder hele kroppen at åbne op, musklerne slapper af, der kommer blodgennemstrømning til de indre organer, hukommelsen begynder at virke, affaldsstoffer tømmes ud, der kommer energi til fordøjelsen osv.

Vagus nerven er den nerve der innerverer alle de indre organer og er en del af det parasympatiske nervesystem. Den aktiveres bl.a. af at trække vejret med diaphragma. En af de ting vi arbejder med i behandlingen er at frigøre vejrtrækningen. Det kan være samtidig med at vi “provokerer” klienten til at reagere, så hun/han mærker de ting der normalt ville få “luk af/stik af” reaktionen aktiveret. Vi hjælper altså klienten til at kunne være i det der er svært, samtidig med at hun/han trækker vejret dybt. Så begynder det hele at kunne give slip, både muskelspændinger men også de underliggende mekanismer der får den spænding til at være der. Behandlingen får over tid klienten til bedre at kunne give slip og være med de ting som kommer op, og dermed bliver det tit også muligt at træffe andre og bedre beslutninger, fordi man ikke længere er i reaktion.