Hvad er Body SDS?

Hvad står Body SDS for?

Body SDS står for Body Self Development’s System (ikke godt Engelsk, men der har også været en del numerologer ind over). Meningen er at man selv skal kunne udvikle sig gennem arbejde med kroppen.

Hvad er Body SDS?

Først skal jeg lige nævne at jeg IKKE er Body sds’er. Det system jeg i sin tid blev uddannet i hedder ManuVision og udspringer fra Body SDS, eller det vil sige det var 7 tidligere Body SDS’ere der lavede deres eget brand. Det gjorde de da de følte at der ikke var plads til dem i Body SDS. Body SDS afviger dog ikke som sådan fra de andre kropsterapeutiske behandlingsformer der har taget udgangspunkt i det der i gamle dage hed Hartung metoden. Selve delen som handler om kropsterapi er en ofte ret hårdhændet massage der arbejder med pulsering af kroppen, ledfrigørelse og lymfedrænage. Den tager langt hen ad vejen udgangspunkt i en simplificeret forståelse af kinesisk medicin (kroppens energikredsløb og femelementsteorien)

Hvor kommer Body SDS fra?

Body SDS blev udviklet af Ole Hartung (Ole Kåre Føli) og dennes søn Bengt Valentino Andersen på baggrund af teknikker Ole havde lært af sin far. Body SDS består af en kropsterapeutisk behandlingsform og et træningssystem der er baseret på Goju Ryu karates opvarmningsform. Dette træningssystem bruges også i ManuVision og Body All Mind og består af en række af øvelser der udfordrer både kropslig smidighed og styrke, mentalt og fysisk. Det handler rigtig meget om at leddene smiddiggøres, og når man gennemarbejder leddene, får du samtidig løsnet op i kroppens energikanaler (meridianer). Body SDS som behandlingssystem er meget effektivt (til nogle skavanker), og derfor har det vundet stor popularitet i Danmark. At Body SDS og de andre systemer den er i familie med, for eksempel ManuVision, er populært kan man også se på de mange behandlere der findes her i landet.

Hvad er Body SDS godt for?

Hvis man spørger en Body SDS’er hvad det er godt for vil svaret stort set være alt man overhovedet kan tænke sig. Mange går til Body SDS behandling for alt fra angst, stress, depression til diskusprolapser og ømme muskler. Tanken er at (næsten) alle dårligdomme udspringer af følelser der har sat sig fast. Se kroppen som et energikredsløb (som man gør i kinesisk medicin). Når du trækker vejret frit og kroppen er fri, renser kroppen og psyken selv ud. Hvis du for eksempel får en sorg du ikke kan slippe, vil den sætte en spænding i dit mellemgulv og dine lunger. Herefter kan du ikke længere trække vejret normalt og energien bliver blokeret. En Body SDS behandler vil så gå ind og finde den spænding og løsne den op og så kan energien igen flyde. Efter en sådan behandling vil klienten føle sig lettet og en del ting vil være nemmere at håndtere i personens liv.

Hvad kommer vores problematikker af ifølge Body SDS?

De fleste sygdomme og kropslige problematikker vil mange Body SDS’ere så sige er kædet sammen med en sådan blokering. Når en Body SDS behandler rammer rigtigt vil der ofte komme en stor forløsning som næsten kan ligne en orgasme (man skal lige tage sine sexualmoralske briller af her og bare se på de fysiske processer der sker i en orgasme, nemlig krampetrækninger, dybe åndedrag og energiudløsning). Når energien igen løber frit i kroppen vil mange se bedring i symptomerne de har haft, om det er astma, rygsmerter eller måske endda angst. Der hvor jeg personligt ser en problematik er i at de fleste Body SDS’ere kun arbejder med nedbrydningen af problematikken, og i at Body SDS efter min erfaring ikke er særlig godt til at bygge op med. Samtidig mangler mange behandlere også en vis ydmyghed og tror de kan alt. Samme problematik finder du også i alle de andre søstersystemer som er i familie med Body SDS.

Effekt af og reaktioner efter Body SDS

De fleste der får en Body SDS behandling vil opleve at de er ømme i dagene derpå. Der kan også være udrensningssymptomer:

  • træthed
  • ildelugtende afføring
  • hovedpine
  • kvalme
  • symptomer der ligner snue/influenza
  • midlertidig opblusning/forværring af de symptomer man blev behandlet for
  • følelsesmæssig ubalance
  • sårbarhed
  • glæde
  • vrede.

Under selve behandlingen vil mange også opleve at deres følelser sidder tættere på overfladen og man kan derfor nemt komme til at græde eller blive rigtig vred. Faktisk ser de fleste behandlere det som en kvalitet da man ser tilbageholdte og undertrykte følelser som det der har skabt problemet og ligger bagved symptomerne. En sjælden gang imellem vil der ske vildere ting som opkast eller diarre, men det er dog uhyre sjældent (1:1000).

Hvad er forskellen mellem en autoriseret Body SDS’er og en ikke autoriseret?

Ideen med en Autoriseret Body SDS behandler er at vedkommende løbende holder sig opdateret med kurser hos hovedorganisationen. Det har at gøre med standardisere behandlingerne.

Hvad er forskellen på Manuvision og Body SDS?

Jeg har skrevet et andet indlæg om forskellen mellem ManuVision og Body SDS. Den korte version er at rent teknisk er der ikke den store forskel. De teknikker man får i grunduddannelsen på de to skoler er ret ens, men forskellen på hvordan de bliver undervist er utrolig stor. De Body SDS’ere jeg har talt med har fortalt mig at stort set al undervisning foregår ved at man ser undervisningen på storskærm, og så skal udføre teknikken på en klient. ManuVisions uddannelse er altid personlig og her handler det meget lidt om en “korrekt” udførelse af teknik. Det der til gengæld lægges vægt på er elevens indføling og evne til at bruge sin intuition. Der er næsten på hvert eneste ManuVision hold et par stykker der er frafaldet Body SDS på grund af den stringente fokusering på teknik over intuition.

Teksten her er under opbygning, så der er mere undervejs

udrensning

virker

Krop og Empati